2022 Projet « Vivant » EELV
Partager

2022 EELV « Vivanta » Projekto »

La vorto “Esperanto” aperas en la projekto EELV por la prezidant-elekto sur paĝo 49. Do en Francio, Esperanto havos malgrandan lokon en ĉi tiu prezidant-elekto de 2022.

“Certigante lingvan kaj kulturan diversecon en Francio:

Ni ratifos la eŭropan ĉarton por regionaj aŭ minoritataj lingvoj. Ni revenos pri la lingv-plano de la edukada ministro provizi rimedojn al edukado por ludi centran rolon en ilia transdono. Tio implikos la eblecon sekvi dulingvan edukadon de infanĝardeno ĝis mezlernejo en ĉiuj koncernaj loĝlokoj. Kaj per subteno al merga instruado per regionaj lingvoj en publika edukado kaj en asocia edukado, precipe.

Esperanto, internacia helplingvo, estas lernata kaj parolata en pli ol 120 landoj tra la mondo. Tiu lingvo estas facila kaj rapida lernebla, por ĉiuj. Ni ebligos sian lernadon en primara, sekundara kaj supera edukado »

————————————————————————————————–

Le mot « espéranto » apparait dans le projet « Vivant » EELV pour la présidentiel à la page 49.

Donc en France, l’espéranto aura une petite place dans cette élection présidentielle 2022.

« Assurer la diversité linguistique et culturelle en France
Nous ratifierons la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Nous reviendrons
sur le plan langues du ministre de l’Éducation nationale pour donner les moyens à l’éducation de jouer un rôle central dans leur transmission. Cela passera par la possibilité de suivre un enseignement bilingue de la maternelle au lycée dans tous les bassins de vie concernés. Et par le soutien à l’enseignement immersif en langue régionale dans l’enseignement public et dans l’enseignement associatif, notamment.
L’espéranto, langue auxiliaire internationale, est appris et parlé dans plus de 120 pays dans le monde. C’est une langue facile et rapide à apprendre, à la portée de tous. Nous rendrons possible son apprentissage dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur »

Projet VIVANT 2022 EELV